V plné hrůze a se vší krutostí.

04.10.2015 13:32
 

Držte formaci!

Neopouštějte pozice!

Pořádně zapři to kopí!

Ten štít výš ! Takhle tě zastřelí lučištník, žabožroute!

Vpřed! Rychleji! Dělejte vy hovězí larvy!

Četař si otře čelo zbrocené potem. V tomhle horku, těžké zbroji a s touhle partou nemehel na cvičišti asi zešílí. Jak má sakra za dvě odpoledne secvičit jednotku z mužů, kteří se v životě neviděli. Jsou to válečníci to ano, ale každý bojoval za jiného pána.

Podobné starosti má snad každý seržant či četař v tomhle ležení. Shromáždilo se zde na tři tisícovky mužů ve zbrani. Všichni přišli za jediným cílem, za jediným mužem, za hrdinou,…za Hanušem.

Celé údolí od východu na západ bylo zaplněno stany, řadami koní, muži ve zbroji, ohni, zbraněmi, lidmi a skřety. Všichni čekali na rozbřesk. Na chvíli, kdy může každý muž ukázat co v něm je. Za rozbřesku totiž opustí pohodlí svých kožešin, dek a horkých těl markytánek. Vyrazí do bitvy bít se za nádherný praporec, za své pány a za svého hrdinu. Divoký medvěd v modrém poli se pyšně blyštil na všech vlajkách a štítech.

V téže chvíli o několik desítek mil dále:

Z cesty! Pozor! Uhněte! Projíždí kníže!

Vysoký elf se sice starým, ale stále hrdým a pevným obličejem zvolna projížděl mezi svými muži. Nesoucí se na zádech nádherného bílého dvanácteráka se zlatě vyšívaným pláštěm působil ohromně. Nádherné elfí kouzlo zářící nad jeho hlavou svým jasem až oslepovalo.

Vítám tě ó mocný Arcalimone, již tě netrpělivě očekáváme. Pokloní se před přijíždějícím mladík zakutý ve zbroji. Kníže na něj pomalu zhlídne, pohrdavě si odfrkne a jedním rychlým pohybem sklouzne ze hřbetu svého průvodce. Jeho bosá chodidla se lehce dotýkají země a bezezvučně kráčí nevšímaje si mladíka do obrovského stanu.

Rozhrne se zlatá brokátová plachta a korunovaný vstupuje. Velitelé stojící okolo mohutného stolu s mnoha plány, mapami a zprávami se okamžitě srovnají do řady a hluboce se pokloní. Kníže přistoupí ke stolu a zkoumavě pohlédne na plány. Ve formě dřevěných vyřezávaných figurek jsou zde rozmístěny jeho síly spolu se známými silami nepřítele. Spokojeně se pousměje. Má být na co hrdý. Shromáždil takové vojsko, jaké Wastlinor již dlouho nespatřil. Téměř dva tisíce elfů čekají na jeho rozkazy.

Martin Holeksa a Kateřina Bučková