KOMORNÍ LARP BODLÁK

Cena: 50 Kč / 20 Kč pro jedince mající zakoupený lupen na celý turnaj

Počet hráčů: 12, z toho 7 mužských postav a 5 ženských postav. Všichni hráči musí mít minimálně 17 let. Výjimku povoluje pořadatel.
 
„Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři; manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu.“                                                            Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues
 
Bodlák je komorním larpem. Hra se snaží pracovat jak s lidskými emocemi, tak s uměleckými prvky, přičemž prvkem nejvýraznějším je jednoznačně absurdnost. Ta se projevuje především v neurčenosti prostředí ani času, kdy se děj odehrává, ale objevuje se také v některých událostech během hry. Něco málo k ději: Dvě významné rodiny ze sousedících vesnic hodlají spojit svou moc skrz sňatek svých dětí. Nebo to tak alespoň má navenek vypadat. Pod povrchem bublá mnoho skrytých nenávistí a historických křivd, které mohou chystanou svatbu zhatit. V rámci Bodláku bude probíhat předsvatební hostina, které se budou účastnit členové obou rodin a některé další významné postavy obou vesnic. Vaše jednání v průběhu hry rozhodne o tom, zda ke svatbě nakonec dojde, a pokud ano, kdo si vlastně bude brát koho. V rolích se potkáte s láskou, stejně jako nenávistí. Spácháte zločin nebo se stanete jeho obětí nebo obojí zároveň. Možná, že se budete i bát věcí, které se budou odehrávat. Budete se potkávat s netolerancí k odchylkám stejně jako s upřímnou snahou pomoci.
 

Postavy na Larp:

U všech postav jsou napsané tři emoce, které se jich v průběhu hry nejvíce týkají. A dále to jestli jsou spíše introverty a extroverty.

V přihlášce můžete požádat o postavy (napište jednu preferovanou a jednu náhradní, pokud by daná postava byla již obsazena). Obsazenost rolí zde budeme aktualizovat.

Ženské
Edita: Tajemství, Odhodlání, Zrada - Extrovert obsazeno
Katka: Přetvářka, Vypočítavost, Odcizení - Extrovert  obsazeno
Pavla: Chyba, Zoufalství, Rozpor - Extrovert obsazeno
Marie: Osud, Beznaděj, Naivita - Extrovert  obsazeno
Julie: Křivda, Chlad, Mateřskost - Introvert obsazeno

Mužské
Radovan: Bezprostřednost, Násilí, Vydírání - Extrovert obsazeno
Antonín: Zločin, Moc, Samota - Extrovert obsazeno
Vojtěch: Vášeň, Nepochopení, Odmítnutí - Introvert obsazeno
Tomáš: Závislost, Smutek, Spolehlivost - Introvert  obsazeno
David: Posměch, Pomsta, Zklamání - Introvert  obsazeno
Petr: Vina, Touha, Oběť - Introvert
Vít: Lhostejnost, Odtažitost, Zoufalství - Introvert obsazeno

Autor: Jakub Balhar

Rok vzniku: 2011