KOMORNÍ LARP TICHÁ NOC

Cena: 50 Kč / 20 Kč pro jedince mající zakoupený lupen na celý turnaj

Registrovat se můžete zde.

Počet hráčů: 5, z toho 4 mužské postavy a 1 ženská postava. Všichni hráči musí mít minimálně 15 let. Výjimku povoluje pořadatel.
 
„Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá...“                                                                 Jára Cimrman
 

 

Tichá noc se odehrává po první světové válce - rodina se jako každý rok schází, aby u vánočního stolu oslavila svátky „klidu a lásky“ se svými nejbližšími. Na společně strávené chvíle nelze zapomenout, takže bude i letos jistě dostatek témat k hovoru. V čem jsou však tyto Vánoce jiné než všechny ostatní? Jaké tajemství skrývá houstnoucí atmosféra rodinné sešlosti? Tichá noc je silně atmosférický larp pro 4 muže a 1 ženu, který klade velký důraz na vztahy a prožitek. Hra vás vtáhne do své ponurosti a nepustí až do konce. Larp byl vytvořen v rámci tvůrčího larpového workshopu v Chocni kolektivem autorů a následně třemi z nich dokončen do finální podoby.

Autoři: Sanguinarr Jakub Dlabka, Manik Michal Havelka, Alexandr Alexandr Radecký, flankers Tomáš Felcman, Ciri Tereza Staňková

Rok vzniku: 2012