Tvorba postav:

Postavy si připravte předem, na turnaji jen projdou kontrolou u vybraných PJ. Pro nahazování nových postav na turnaji nebude prostor. Postavy si vytvořte podle pravidel pro začátečníky a pokročilé verze 1.6 a níže uvedené tabulky. Za porušení tabulkových hodnot budete znevýhodněni (příklad: bojovník na 10. úrovni má hodnotu vybavení 1400 zlatých-překročil hodnotu vybavení o 200 zlatých, PJ mu může vyškrtnout rytířskou zbroj za 800 zlatých.)

Počet členů v družině je 5-8. Z toho jeden hráč je na 10. úrovni, druhý na 8. úrovni a zbytek členů na 6. úrovni. Dále si zvolte jednoho vedoucího družiny, je jedno na jaké bude úrovni.